«
tazminatı

Kıdem ve ihbar tazminatı, çalışılan süre ve maaşa dayanarak belirlenir. İş Kanunu tarafından korunan bu tazminat, belirli şartlar yerine getirildiğinde verilir. 2023 yılındaki asgari ücret ve memur maaşlarındaki değişimler, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının azami tutarlarını etkilemiştir. Tüm detaylar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımıza göz atın.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işçilerin belirli bir süre boyunca işvereninin hizmetinde bulunması sonucu hak kazandıkları bir tazminattır. Bu tazminat, işçinin işten ayrılması durumunda işveren tarafından verilir ve çalışanın kıdemli olduğu süre ve maaşına göre hesaplanır. Kıdem tazminatı, işçinin işsiz kalmasına karşın ekonomik güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, işçinin işten ayrılması durumunda işvereninin vermesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesinde belirlenen ihbar süresi içinde işverenine işten ayrılma kararını bildirmesi sonucu hak kazanır. İhbar tazminatı, çalışanın işe devam etmeyi tercih etmemesi halinde işvereninin ona vermesi gereken bir ödemedir ve işçinin maaşına ve kıdemli olduğu süreye göre hesaplanır. İhbar tazminatı, işçinin iş değiştirme veya işsiz kalma riskini azaltmaya yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Kıdem tazminatı, belirli bir süre boyunca işverenin hizmetinde bulunan ve işten ayrılan tüm işçiler tarafından alınabilir. Kıdem tazminatı hakkı, sözleşmeli ve sözleşmesiz işçiler, tam zamanlı ve yarı zamanlı işçiler, kıdemli ve kıdemli olmayan işçiler gibi tüm işçiler tarafından talep edilebilir. Kıdem tazminatı hakkı, işçinin kıdemli olduğu süreye, maaşına ve işvereninin belirlediği kıdem tazminatı tutarına göre hesaplanır. Kıdem tazminatı hakkı, İş Kanunu tarafından korunan bir haktır ve işçinin haklarını koruma amacıyla getirilmiştir.

tazminatı

İhbar Tazminatını Kimler Alabilir?

İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin habersiz olarak feshedilmesi veya ihbar süresi içinde feshedilmesi durumunda alınabilir. İhbar tazminatı miktarı, işçinin çalışma süresine bağlı değildir ve belirli bir asgari süre bulunmamaktadır. Ancak, 6 aydan kısa bir sürede çalışanlar, şartlar uygunsa işverenlerinden ihbar tazminatı olarak 2 haftalık maaş tutarı kadar talep edebilirler.

Kıdem Tazminatı Şartları Nedir?

Kıdem tazminatı almak için şu şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • İşçinin işverenin hizmetinde belirli bir süre bulunması: İşçi, 1 yıl süre boyunca işverenin hizmetinde bulunmalıdır. Kıdem tazminatı hakkı, bu sürenin uzunluğuna göre belirlenir.
 • İşçinin kıdemli olması: İşçi, işverenin hizmetinde belirli bir süre bulunduğu için kıdemli sayılır ve kıdem tazminatı hakkı doğar.
 • İş akdinin sona ermesi: İşçinin kıdem tazminatı hakkı, iş akdinin sona ermesi ile ortaya çıkar. İşçi işten ayrılır veya işveren tarafından iş akdi feshedilirse, kıdem tazminatı hakkı doğar.
 • İşverenin belirlediği kıdem tazminatı tutarı: İşveren, işçilere verilecek kıdem tazminatı tutarını belirler ve işçiler bu tutar üzerinden kıdem tazminatı alırlar.
 • İş Kanunu tarafından koruma: Kıdem tazminatı, İş Kanunu tarafından korunan bir haktır ve işçilerin haklarını koruma amacıyla getirilmiştir.
 • Kıdem Tazminatı Alma Koşulları: İş Kanunu uyarınca hizmet sözleşmesi yapılmış olması, çalışanın aynı işverenin işyerinde en az 1 yıl çalışması, işverenin haklı bir neden göstermeksizin çalışanın hizmet akdini feshetmesi şartlarının bulunmasıdır.

İhbar Tazminatı Şartları Nedir?

İşverenin iş akdini habersiz veya ihbar süresi içinde feshetmesi, çalışanın en az 6 ay aynı işyerinde çalışması, gerekli koşulların yerine getirilmesi durumunda 2 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı verilmesi.

 • İhbar tazminatı hakkının doğması için şu şartların yerine getirilmesi gerekir:
 • Belirsiz süreli hizmet sözleşmesi,
 • Haklı bir nedene dayanmayan işten çıkarma,
 • Yasal ihbar süreleri içinde bildirilmeyen fesih.

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?

2023 yılının ilk 6 ayı için kıdem tazminatı tavanı 17.904,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu belirleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye dayanmaktadır.

2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplaması, çalışanın iş akdinin bitirilmesinden önceki süredeki günlük ortalama ücreti ile çalışma süresi arasındaki çarpma sonucu hesaplanır. Bu tutarın, İş Kanunu’nun belirlediği yıllık asgari ücret tavanı (2023 yılı için 17.904,00 TL) ile kıyaslanması gerekir, daha yüksek olan tutar çalışanın hak kazandığı kıdem tazminatıdır.

Kıdem Tazminatının hesaplaması 4 adımdan oluşur:

 1. İşçinin çalışma süresi belirlenir.
 2. İşçinin son 30 günlük brüt ücreti ve hizmet yılı sayısı çarpılır.
 3. Tamamlanmayan hizmet yılı için günlük çalışma süresi ve brüt ücret çarpılarak toplama eklenir.
 4. Toplam tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve kalan tutar kıdem tazminatı olarak ödenir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatını almak için işverenin belirli koşulları yerine getirmesi gerekir. İşçinin işveren tarafından belirli bir süre içinde haklı bir nedenle işten çıkarılması veya belirli bir süre içinde işten ayrılması halinde kıdem tazminatı alması mümkündür. Ayrıca, İş Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın öngördüğü süre ve şartlar yerine getirildiğinde, kıdem tazminatının alınması için gerekli işlemler yapılabilir.

Kıdem tazminatı, işten çıkartılan veya iş sözleşmesinin bitmiş olan çalışanların yasal hakkıdır. Kıdem tazminatı almak için, çalışanın en az 1 yıl işyerinde çalışması ve işten çıkartılmasının kendi hatasından kaynaklanmaması gereklidir. İşveren, sözleşmenin bitiminde derhal kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Ancak, işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, çalışan haklarını kullanmak için yasal yollara başvurabilir.

Bu süreçte öncelikle ara bulucuya başvurulması gerekmektedir. Eğer ara bulucuda çözüm bulunmazsa, çalışan işverene dava açabilir. Dava sonrasında hesaplanan kıdem tazminatı tutarı ile birlikte, mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı da hesaplanmış hali ile kıdem tazminatı çalışan tarafından talep edilir. Ayrıca, çalışanın yasal yollara başvuru için 5 yıllık bir süre bulunmaktadır.

2023 İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı, çalışanın ne kadar süre çalıştığı ve aldığı brüt maaşa göre hesaplanır. Eğer çalışan 6 ay’den az bir süre çalışmışsa, gerekli koşullar oluştuğunda ihbar tazminatı hesaplanır:

 1. Çalışanın çalıştığı süre belirlenir.
 2. İhbar tazminatı süresi ve çalışanın günlük brüt maaşı çarpılır.
 3. Hesaplanan tutar vergi ve damga çıkarılır ve işten çıkarılan çalışana ödenir.

İhbar Tazminatı Süreleri

İşten ayrılma durumunda ihbar tazminatının hesaplanmasında hizmet süresi ve ücret ilişkisi şu şekildedir:

 • 6 aydan kısası: 14 gün ihbar tazminatı
 • 6 ay ile 18 ay arası: 28 gün ihbar tazminatı
 • 1,5 yıl ile 3 yıl arası: 42 gün ihbar tazminatı
 • 3 yıldan uzunu: 56 gün ihbar tazminatı

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar?

İhbar süresi, çalışanın işverenine işten ayrılma kararı verdiği tarihten itibaren başlar ve bu süre, çalışanın iş sözleşmesinin sona ermesine kadar devam eder. İhbar süresi, çalışanın işverenine işten ayrılma kararı verme yükümlülüğüne tabidir ve bu yükümlülük, çalışanın iş sözleşmesinde belirtilen süre boyunca yerine getirilmelidir.

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

İhbar Tazminatının Alınması: İşten Çıkarılan Çalışanlar İçin Zorunluluğu yoktur. İhbar tazminatı, işveren tarafından işten çıkartma durumunda otomatik olarak ödenmesi gereken bir ödemedir. Eğer işveren bu ödemeyi yapmazsa, çalışan ara bulucuya başvurma veya mahkeme yolu ile tazminatını talep edebilir.

İhbar Süresini Beklemeden İşten Ayrılma

İhbar süresi beklemeden işten ayrılmak, çalışanın işverenin onayı olmaksızın işten ayrılması anlamına gelir. İhbar süresi beklemeden işten ayrılma, işverenin yükümlü olduğu ihbar tazminatı ödemeyi ortadan kaldırır. Ancak, işverenin feshetme hakkını da etkilemez. İhbar süresi beklemeden işten ayrılma durumunda, çalışanın kıdem tazminatı hakkı saklıdır. İşletmenin iş hukuku veya çalışma hukuku düzenlemelerine bağlı olarak, ihbar süresi beklemeden işten ayrılma durumunda diğer yasal hakların saklı kalıp kalmayacağı değişebilir.

İhbar Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

İhbar Tazminatı Ödeme tarihi kanun maddeleri ile belirlenir. İhbar tazminatı ödeme tarihi, 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesi tarafından belirlendi. Eğer işveren ihbar süresini gözetmeden iş akdini feshederse, kanun gereği derhal ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. İhbar tazminatı tutarı, ihbar süresi ve günlük brüt ücret kullanarak hesaplanır ve ayrıntılar, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama yazımızda aktarılır.

Memur Kıdem Tazminatı Hesaplama

657 Sayılı Kanunun 154. Maddesi Esas Alınarak Memur Kıdem Tazminatı Hesaplanır: Memuriyet süresi, gösterge ve memur maaşının katsayısı çarpılarak yıllık kıdem tazminatı belirlenir ve sonuç memuriyet süresiyle çarpılarak hesaplanır.

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanması, onun iş akdinde bulunduğu süre, ücreti, görev yapılan sektör ve uygulanması gereken mevzuatlar dahilinde yapılır. İşveren ve çalışan arasındaki iş akdi kapsamındaki şartlar ve uygulanması gereken mevzuatlar da hesaplamanın yapılmasında etkilidir.

Apartman görevlisi olarak çalışan kapıcılar da kıdem tazminatı haklarına sahiptir. Bu tutar, son 30 günlük brüt ücret ile çalıştıkları her yılın sayısının çarpımı sonucu hesaplanır.

Asgari Ücret Kıdem Tazminatı Hesaplama

Asgari Ücretli Çalışanların Kıdem Tazminatı, Brüt Asgari Ücret Tutarı Üzerinden Hesaplanır. 2023 yılında 10.008,00 TL olan brüt asgari ücret, çalışılan her yılın sayısıyla çarpılarak kıdem tazminatı tutarı belirlenir.

İnternetten Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı brüt ücret (giydirilmiş ücret) hesabına göre belirlenir. Çalışan, net maaşına eklediği yan ödemeleri (yemek, yol, giyim vb.) ve vergi tutarını kullanarak brüt ücret hesaplayarak çalıştığı yıllar ile çarparak kıdem tazminatı miktarını bulabilir.

Evlilik Kıdem Tazminatı Hesaplama

Çalışanın evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde, kıdem tazminatı hesabı normal kıdem tazminatı hesabına benzer şekildedir. Son 30 gün boyunca alınan brüt ücret ile çalışma süresinin çarpımı ile evlilik nedeniyle kıdem tazminatı hesaplanır.

İhbar Süresinde İş Aranır Mı?

İhbar dönemindeki çalışanlar her gün en az 2 saat için yeni iş arama iznine sahiptirler. Bu izinler günlük olarak 2 saat şeklinde veya toplu olarak kullanılabilir. İşverenler, bu süreler sırasında çalışan için yapacakları ödemelerde yüzde 100 oranında bir prim uygulamakla yükümlüdür.

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *