«
Psikolojide Araştırma Yöntemleri

Psikolojide araştırma yöntemleri konusu detaylı olarak ele alındığında 4 adım ile karşılaşmaktayız. Betimsel, deneysel, istatistiksel ve gelişimsel olmak üzere 4 yöntemden oluşan psikolojide araştırma konusuna nasıl başlayacağınıza gelin hep birlikte bakalım.

1- BETİMSEL YÖNTEMLER

Belli davranışların tanımlanması, sınıflandırılması ve diğer davranışlarla ilişkisinin belirlenmesine yönelik oluşturulmuş yöntemlerdir.

a) Doğal Gözlem:Bir davranışın doğal bir ortamda, herhangi bir etki veya müdahale bulunmadan gözlenmesi işlemidir. Gözlemci hiçbir suretle, bulunan koşulları etkileyecek bir harekette bulunamaz.

b) Sistematik Gözlem: Gözlemciler tarafından belirlenmiş şartlar altında, sadece konu olan davranışları gözlemlemeye yoğunlaşayarak yapılır. Burada koşullar gözlemci tarafından belirlenmektedir.

c) Testler: Belli davranışları ve özelliklerini ölçmek için kullanılır. Testlerin güvenilir ve geçerli olması önem taşır.

d) Anket: Gelece dair olaylar için, kişilerin duygu ve düşüncelerini belirleme amaçlı düzenlenmiş sorulardır.

e) Olay İncelemesi:Bir olayın veya bireyin, eski yaşam şekli, doyaları ve çevresi başta olmak üzere, buna benzer çok fazla deyatın incelenmesi ve derinlemesine araştırma yapılması yoluyla, bilgi edinme yöntemidir.

f) Görüşme:Genelde uygulamalı alanlar seçilerek, kişiler ile yüz yüze etkileşim kurmaya dayalı, kişilerin davranış ve düşüncelerini belirlemeyi sağlayan yöntemdir.

2- DENEYSEL YÖNTEMLER

Bu bölümde inceleyeceğimiz bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkeni içerisinde gelişen yöntemlerdir.

a) Bağımlı Değişken:Bağımsız değişkenden etkilenir ve araştırmanın sonuç durumunda olan değişkenidir.

b) Bağımsız Değişken:Bağımlı değişkeni etkiler ve araştırmanın neden durumunda olan değişkenidir.

c) Kontrol Değişkeni: Deneysel işlemler arasında, değerlendirme ve karşılaştırma yapmak için kullanılır.

3) İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

İki değişken arasında bulunan ilişkiyi anlayabilmek adına, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlı kullanılan yöntemdir. İki değişken arasındaki ilişkinin ortaya konulabilmesi için, korelasyon katsayısından faydalanılır. Bu katsayı +1.00 ve -1.00 arasındaki bir değere sahiptir. Sıfır korelasyon iki değişken arasında ilişki bulunmadığını ifade eder. Pozitif, yani 0 ve +1.00 arasındaki kolerasyon değeri iki değişkenin arasında bir bağ bulunduğunu ifade eder. Negatif, yani 0 ve -1.00 arasındaki kolerasyon değeri ise iki değişken arasında bir zıtlık olduğunu ifade eder.

4) GELİŞİMSEL YÖNTEM

Bu yöntem yardımıyla, farklı yaş grubundaki insanların değişimleri incelenir. Bu yöntem kendi arasında, kesitsel, boylamsal ve sırasal olarak ayrılmaktadır.

a) Kesitsel Yöntem: Aynı anda, farklı yaş gruplarındaki bireyleri incelemeye yarayan yöntemdir.

b) Boylamsal Yöntem: Bir araştırma grubunda bulunan bireylerin, farklı zamanlarda tekrar incelenmesini esas alan yöntemdir.

c) Sırasal Yöntem:Bu yöntemde kesitsel ve boylamsal yöntemler bir arada kullanılır. Bu farklı yaş grubundan oluşan bireylerin, farklı zamanlarda tekrar incelenmesi anlamına gelir.

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *