«
bilimsel araştırma

Bilimsel bir araştırma yapılmak istendiği zaman belirli bir yol izlemek gerekir. 5 adımdan oluşan bu yolları izleyerek bilimsel araştırmanızı yapabilir, elde edilen veriler sonucunda hipotez oluşturulur. Bu oluşturduğunuz hipotez üzerinden problemlere geçici çözüm bulunmuş olur.

Bilimsel bir araştırma yapmak için izlenecek yollar şu şekildedir:

1) VAROLAN PROBLEMİ BELİRLEMEK

Araştırmanın başlangıcında asıl soruyu belirlemeniz gerekmektedir. Yani hangi soruya cevap arıyorsunuz, hangi soru hakkında bilimsel araştırma yapacaksınız bunu belirlemenizde fayda var. Işığın nasıl yayıldığı konusu bilimsel bir soru örneği olabilir. Gözlem yapılacak sorunu belirledikten sonra, daha rahat bir şekilde hedefinizi ve alanınızı belirleyerek diğer aşamaya geçebilirsiniz.

2) GÖZLEMLEME VE VERİ TOPLAMA

Bilimsel araştırma yöntemleri içinde, en etkili olanlardan birisi gözlemlemedir. Gözlem yapmanın yanı sıra ”Deney Yapmak”, bilimsel çalışmalarda önemli basamakların başında gelmektedir. Fizik, araştırdığı tüm olaylarda ve ortaya koydukları kanunlarda, bu iki yöntemi hassas bir şekilde kullanmıştır.

Gözlem türleri ”Nitel Gözlem” ve ”Nicel Gözlem” olarak ikiye ayrılmaktadır.

a) Nitel Gözlem: Duyu organları kullanılarak yapılan gözlemlerdir. Örneğin; bir şehirde kış aylarında havanın çok soğuk olduğunu, gözlemleyerek anlarsınız.

b) Nicel Gözlem: Duyu organlarını kullanmanın yanında, ölçü aletleri ile yapılan gözlemlerdir. Bu gözlem türüne örnek vermek gerekirse; bir şehirde kış aylarında, hava -6 derece ölçülmüştür. Dikkat ettiğinizde, nicel gözlem ölçüm aletleri ile yapıldığı için, kesin bir bilgi verilmiştir. Ancak nitel gözlemde sadece ”Havanın Soğuk Olduğu” gözlemlenmiştir.

3) VERİLERİ ELE ALARAK HİPOTEZ KURMAK

Belirlenen probleme bulunan geçici gözüme ‘Hipotez‘ denir. Yapılan araştırma ve gözlemler sonucunda elde edilmiş bilgilere dayanarak, hipotez kurulur. Hipotez denenmeye açık olmalı ve başka birisi tarafından aksi ispatlanırsa vazgeçilebilir olmalıdır.

4) HİPOTEZİ DENEY YOLUYLA SINAMAK

Toplanan bilgiler yardımı ile hipotez kurulduysa, bunun kontrollü deneyler yoluyla ispatlanması gerekmektedir. Hipotezde bulunan her değişken tek tek denenmeli ve ulaşılan bilgiler sayesinde grafikler çıkarılmalı, tablolar oluşturulmalıdır. Böylelikle hipotezi deneyle sınadıktan sonra çıkan sonuçlar, analiz edilebilir. Eğer deney sonuçları, hipotezin doğru olmadığı yönünde ise, 2. basamağa geri dönülür ve yeni bir hipotez kurulur.

5) GÖZLEMLERİ VE DENEY VERİLERİNİ KULLANARAK SONUCA VARMAK

Doğruluğu ispatlanan hipotezin, sonuç raporu yayınlanır ve alakadar olan herkese duyurulur. Bir doğa olayı ya da problem var ise, çözümlenme süresi işte bu şekilde gerçekleşmektedir. Kontrollü deneyler yapılarak hipotez doğrulanmışsa, bu sonuçlar bilimsel gerçekler olarak kabul edilmektedir. Herkes tarafından kabul edilen bilgilere ”Gerçek” denir. Gerçek, benzer olayların hepsini kapsayabiliyorsa bunun adıda ”Kanun” olur.

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *